19 listopada 2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracowało nad nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 roku. Zmiany mają być istotne z punku widzenia inwestorów, a ich twórcy wprost wskazują, że wynikają „z konieczności uproszczenia i przyśpieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych z nim rozstrzygnięć”. Jakie istotne zmiany niesie dla prywatnego inwestora?

 

W nowym prawie budowlanym w istotny sposób zmienił się wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należą do nich m.in.:

 

  • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m;
  • wolno stojące, parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  • przydomowe obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;
  • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na jakich zostały zaprojektowane;
  • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
  • tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2;
  • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m.

 

Inne istotne zmiany:

 

Nowy dom łatwiej będzie można podłączyć do mediów

 

Wchodzące w życie przepisy powinny ułatwić sprawne przyłączanie nowych inwestycji do sieci gazowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wprowadzają bowiem terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynosi 14 dni, a dla innych inwestycji 30 dni. Ich przekroczenie spowoduje naliczenie kar.

 

Mniej formalności

 

Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, budujący będą składać mniej dokumentów. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku.

 

Trudniej o unieważnienie pozwolenia na budowę

 

Nowelizacja wprowadza graniczny 5-letni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po nim nie będzie można już jej zmienić.

 

Prostsza legalizacja starych samowoli budowlanych

 

Ma to zachęcić właścicieli do zgłaszania nielegalnych obiektów, dzięki czemu nadzór budowlany uzyska informację o ich istnieniu i będzie mógł sprawdzić ich stan. Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej, jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną (min. 20-letnią) i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

 

Analizowana nowelizacja Prawa budowlanego jest dotychczas największą w historii tej ustawy. Ujmując rzecz najogólniej, wchodzące w życie przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. To z kolei ma przekładać się na większą liczbę oddawanych do użytku domów jednorodzinnych i mieszkań.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Zmiany w PRAWIE BUDOWLANYM - szybszy i prostszy proces budowy

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00