12 września 2022

WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego zastąpi dość powszechnie krytykowany WIBOR. Czy okaże się korzystniejszy i bardziej przejrzysty z perspektywy polskich kredytobiorców niż WIBOR?

 

Wskaźnik WIRD

WIRD - Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - nowy indeks transakcyjny stworzony przez GPW Benchmark, który określa średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje finansowe, instytucje kredytowe oraz duże przedsiębiorstwa. WIRD ukazuje koszt pozyskania pieniądza na rynku, biorąc pod uwagę wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności O/N (overnight). Wskaźniki oparte o O/N uwzględniają jedynie rzeczywiste dokonywane transakcje, które miały miejsce w ciągu jednego dnia.

 

Jak obliczana jest wartość wskaźnika WIRD?

WIRD obliczany jest na podstawie danych na temat transakcji depozytowych z danego dnia, zebranych od banków, instytucji finansowych oraz dużych przedsiębiorstw. Zbiór obejmuje informacje na temat: oprocentowania transakcji, wartości transakcji depozytowych w PLN.

WIRD ustalany jest jako średnia stopa procentowa ważona wolumenem transakcji. Zbiór transakcji jest korygowany dwustronnie poprzez odrzucenie transakcji skrajnych, a więc o stopie oddalonej od mediany stóp transakcji z danego dnia.

W przypadku Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%.

 

Ile wynosi wskaźnik WIRD?

Wskaźnik WIRD jest niższy od WIBOR. Według danych GPW Benchmark, na dzień 09.09.2022 r. wysokość stawki WIRD to 6,387%. Natomiast wskaźnik WIBOR 3M wyniósł – 7,15%. Różnica jest zauważalna.

 

WIRD – od kiedy?

Data wprowadzenia WIRD zostanie ustalona rozporządzeniem krajowym. Rząd zapewniał, że reforma wejdzie w życie od początku 2023 roku. Pod uwagę brany jest niewielki okres przejściowy, w którym jednocześnie będą funkcjonowały WIRD i WIBOR®.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

WIRD zastąpi WIBOR?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00