11 grudnia 2019

Sprzedaż mieszkania przed upływem pięciu lat wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego od zbycia nieruchomości, nazywanego „podatkiem od wzbogacenia”. Przepisy prawa dają możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego, tzw. ulgi mieszkaniowej. Jeżeli nie wiesz, jakie warunki powinieneś spełnić oraz ile właściwie wynosi podatek dochodowy od zbycia nieruchomości w 2019 r., przeczytaj artykuł.

 

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat a podatek

  • zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • zbycie prawa wieczystego do użytkowania gruntów.

 

Według przepisów opisane powyżej sytuacje stanowią źródło przychodu, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy od zbycia, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat. Czas liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie [art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c (z zastrzeżeniem wyłączeń zastosowanych w ust. 2 tego artykułu) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych].

 

Jeżeli chcesz sprzedać mieszkanie nabyte na kredyt hipoteczny lub za gotówkę przed upływem 5 lat od jego nabycia, musisz odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowego od zbycia nieruchomości.

 

Rok podatkowy to nie rok kalendarzowy

Nie chodzi o 5 lat kalendarzowych, ale o 5 lat podatkowych. Okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym zakupiłeś mieszkanie.

 

Ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat w 2019 r.?

Podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od zakupu wynosi 19%. Podstawą do jego wyliczenia jest różnica pomiędzy ceną nabycia mieszkania a ceną zbycia – podatek jest naliczany od dochodu. Oznacza to, że sprzedając mieszkanie, będziesz musiał zapłacić 19% podatku dochodowego od kwoty, jaką zyskałeś dzięki transakcji, a nie od ceny sprzedaży.

 

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat i zakup nowego, czyli ulga podatkowa

Czy można uwolnić się od obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od zbycia nieruchomości, jeżeli zamierzamy sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od jego zakupu? Tak, ponieważ na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy mamy prawo do zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi podatkowej.

 

Aby z niej skorzystać, środki uzyskane ze sprzedaży musisz przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Powinno to nastąpić w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym sprzedałeś mieszkanie. Jeśli w tym okresie wybudujesz dom lub kupisz nową nieruchomość, nie zapłacisz podatku.

 

Art. 21 ust. 25 ww. wskazuje, co przepisy podatkowe rozumieją przez „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”. Katalog obejmuje np. wydatki poniesione na:

  • nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu,
  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi podatkowej, powinieneś rzetelnie udokumentować ten proces.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00