09 marca 2020

Łatwo pogubić się w gąszczu finansowej terminologii. Pewne terminy należy znać. Niektórymi posługujemy się na co dzień i dotyczą wszystkich. Co to jest dochód, a co to jest przychód? Czy różnice między nimi są istotne?

 

Co to jest przychód?

 

Cała kwota, którą uda nam się uzyskać w danym okresie, to przychód. Składają się na niego środki uzyskane ze sprzedaży dóbr i usług, bez uwzględnienia wydatków firmy. W związku z tym przedsiębiorstwo może mieć bardzo wysoki wskaźnik przychodu, jednak cały czas generować straty.

 

Co to jest dochód?

 

Jeśli od uzyskanego przychodu odejmiemy koszty uzyskania przychodu, otrzymamy dochód. W ten sposób obliczamy rentowność danego przedsiębiorstwa. Wysoki wskaźnik przychodu jest ważny, jednak to dochód w najprostszy sposób obrazuje czy przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, czy jednak generuje straty.

 

Jak obliczyć dochód w działalności?

 

Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, a więc jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami podatkowymi. Warunkiem powstania dochodu jest następująca zależność - uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty uzyskania przychodów.

 

DOCHÓD = PRZYCHODY – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

 

Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie dochodu:

 

  • dochód brutto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem,

 

  • dochód netto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

 

Dochód stanowi realne odzwierciedlenie sytuacji finansowej firmy ponieważ przedstawia informację o rzeczywiście wypracowanym zysku lub poniesionej stracie.

 

Koszty uzyskania przychodu

 

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, które:

 

  • koniecznie muszą mieć związek z działalnością, która jest prowadzona;

  • powinny być udokumentowane;

  • powstały w skutek dążenia do osiągnięcia jak najwyższych przychodów. Dzięki nim firma utrzymuje ciągłość finansową, pracownicy otrzymują wypłaty, odciągane są składki czy zabezpieczane są same źródła przychodów;

  • nie mogą być wydatkami osobistymi właściciela przedsiębiorcy.

 

Dochód pracownika

 

Kwoty różnią się od siebie, jednak jest określona płaca minimalna. O wielkości decyduje rząd i aktualnie, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynosi od 1 stycznia 2020 roku 2600 zł. Dochód netto 1920,62 zł.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Przychód a dochód

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00