14 listopada 2019

Zanim złożymy wnioski do banku powinniśmy dokładnie przeanalizować swoją zdolność kredytową oraz sprawdzić jak skutecznie ją zwiększyć. W niniejszym artykule przedstawię sposób na zwiększenie zdolności kredytowej, jakim jest poręczenie kredytu.

 

Poręczenie kredytu – co to jest?

Zgodnie z art. 876 kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Mówiąc bardziej potocznie, poręczenie to zobowiązanie osoby trzeciej do uregulowania zobowiązania w zamian za dłużnika w momencie jego niewypłacalności. Zawierane jest w formie odrębnej umowy pomiędzy bankiem, a poręczycielem.

 

Korzyści dla banku

Z perspektywy banku, poręczyciel kredytu to dodatkowe zabezpieczenie. Kiedy dłużnik nie spłaca rat w całości bądź w ogóle zaprzestał spłaty, bank w przypadku niemożności wyegzekwowania należności z majątku dłużnika, zwraca się do poręczyciela. Decydując się na poręczenie kredytu warto pamiętać o swoich prawach. Warto dopilnować, aby umowa poręczenia była tak skonstruowana, że zanim bank sięgnie do naszego majątku, będzie miał obowiązek wykorzystać wszelkie możliwości na ściągniecie należności od kredytobiorcy. Można więc powiedzieć, że bank ma podwójne zabezpieczenie spłaty zaciągniętego zobowiązania. Znacząco obniża ryzyko kredytowania, bowiem ma nie tylko jedną osobę, ale aż dwie od których może żądać spłaty należności.

 

Jak poręczyciel kredytu wpływa na naszą zdolność kredytową?

Dla potencjalnego kredytobiorcy, dołączenie do kredytu poręczyciela kredytu to znaczące zwiększenie zdolności kredytowej, czyli większe szanse na otrzymanie finansowania w banku oraz uzyskanie lepszych warunków kredytowania. Dzięki poręczycielowi kredytu osoby które do tej pory nie miały szansy na pozyskanie finansowania w banku, ze względu na zbyt niską zdolność kredytową, mogą starać się o kredyt bankowy. Zabezpieczenie na dochodach osoby trzeciej to możliwość wnioskowania o znacznie większe kwoty oraz możliwość negocjowania korzystniejszej ceny.

 

Kto może zostać poręczycielem kredytu?

Decydując się na poręczenie kredytu musimy być świadomi obowiązku jaki na nas ciąży. W ogóle nie odczujemy tego dopóki kredytobiorca spłaca zadłużenie terminowo. Poręczycielem kredytu może zostać każdy. Może być to członek rodziny, przyjaciel, znajomy oraz zupełnie obca osoba. Znaczenie mają przede wszystkim dochody oraz odpowiednio wysoka zdolność kredytowa, umożliwiająca zaciągniecie zobowiązania.

 

Jakie dokumenty trzeba zebrać?

Poręczyciel kredytu zobowiązany jest do podpisania umowy z bankiem, w której zgadza się spłacić zobowiązanie w momencie, gdy nie robi tego kredytobiorca. Zweryfikowana zostanie zdolność kredytowa, czyli sytuacja finansowa oraz historia kredytowa. Poręczyciel będzie musiał przedstawić dokumenty niezbędne w procesie kredytowania takie jak; zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, informacja o aktualnie spłacanych zobowiązaniach.

 

Czy poręczyciel kredytu może odzyskać pieniądze?

Poręczyciel kredytu może odzyskać swoje pieniądze, jednak nie zwalnia to poręczyciela od obowiązku spłaty zadłużenia. W tym momencie przedmiotem zainteresowania będzie roszczenie regresowe, zwane inaczej świadczeniem zwrotnym. Polega ono na ubieganiu się o zwrot środków wyłożonych w imieniu innej osoby, na spłatę jej długów.

 

Poręczenie kredytu, które często ma być zwykłą formalnością w praktyce okazuje się źródłem nie małych problemów. Kto bowiem chciałby spłacać nie swoje zobowiązanie? Pamiętaj o swoich prawach i zadbaj o to, aby umowa poręczenia kredytu była korzystna dla Ciebie.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Poręczyciel kredytu - kto to jest?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00