GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00

OFERTA DLA FIRM

KREDYTY

 

KREDYT OBROTOWY


Przystąpienie do realizacji dużego kontraktu, wzrost obrotów firmy lub zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe, w tych sytuacjach najlepiej skorzystać z kredytu obrotowego.

 

KREDYT INWESTYCYJNY


Firmy planujące inwestycje, których celem jest modernizacja, odtworzenie lub powiększenie majątku, w tych sytuacjach odpowiednią formą finansowania będzie kredyt inwestycyjny.

 

Spłata kredytu inwestycyjnego może być rozłożona na wiele lat, co pozwala na pozyskanie kosztownych środków trwałych przy stosunkowo niedużych bieżących obciążeniach firmy. Można zastosować karencje w spłacie kapitału przez ustalony w umowie okres. Firmy, uzyskujące część przychodów w walucie obcej mogą przeanalizować zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w USD lub EUR.

 

KREDYT DEWELOPERSKI


Dla podmiotów realizujących inwestycje takie jak wybudowanie domów, osiedli mieszkaniowych, segmentów oraz innych budynków na sprzedaż lub wynajem.

 

POŻYCZKA HIPOTECZNA

 

Pożyczka hipoteczna jest podobnym rozwiązaniem co kredyt inwestycyjny. Różnica polega na tym, że pożyczką można sfinansować dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

FAKTORING

 

Firmy, które posiadają grupę stałych odbiorców mogę pozyskiwać środki obrotowe zamrożone w należnościach handlowych. Faktoring to rozwiązanie ułatwiające monitorowanie oraz windykację należności.

 

UBEZPIECZENIA

 

Prowadząc biznes zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie firmy w zakresie majątku, życia i zdrowia pracowników. Niezależnie od wielkości oraz zakresu prowadzonej działalności, znajdziemy odpowiednie ubezpieczenie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

 

LEASING

 

Instrument finansowy dla działalności gospodarczych, które nie mogą lub nie chcą skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Podobnie jak kredyt, pozwala pozyskać nowe środki trwałe, niosąc dodatkowe korzyści. Oczekiwania ze strony instytucji finansowej odnośnie zdolności kredytowej leasingobiorcy są z reguły mniejsze, niewielki udział własny (czasami zerowy), korzyści podatkowe, które w przypadku leasingu operacyjnego zaliczają w koszty pełną ratę leasingową.

 

LEASING OPERACYJNY


Firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, VAT naliczany z każdą ratą leasingową, pełna rata leasingowa (część odsetkowa i kapitałowa) jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu, umowa na minimum 40% czasu amortyzacji środka trwałego.

 

LEASING FINANSOWY


Przedmiot leasingu zaliczony do majątku leasingobiorcy, ma możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych, koszty uzyskania przychodów powiększone o część odsetkową raty leasingowej i amortyzację, VAT płacony w całości wraz z pierwszą ratą leasingową, brak minimalnego okresu trwania umowy.

 

POŻYCZKA LEASINGOWA


Pożyczka leasingowa to usługa finansowa, bardzo podobna do kredytu. Finansuje ją firma leasingowa, nie bank.

 

LIMIT LEASINGOWY


Możliwość finansowania różnych aktywów bez konieczności każdorazowej oceny Klienta w ramach przyznanego limitu.

 

NAJEM

 

Idealne rozwiązanie dla podmiotów, które nie chcę ponosić dużych kosztów a cenią sobie jazdę nowym samochodem. Klient płaci ratę za użytkowanie pojazdu, która zawiera koszty związane z ubezpieczeniem, wymianą opon oraz serwis. Rata za najem może być niższa o połowę w porównaniu do tradycyjnego leasingu.