GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny wiąże się z obowiązkiem skompletowania określonego zestawu dokumentów. Dobrze przygotowana lista pozwala na szybką weryfikację wniosku przez analityka banku. Lista dokumentów jest uzależniona od sytuacja osobistej, prawnej nieruchomości oraz tytułu uzyskiwania dochodu, dlatego do każdego przypadku należy podejść indywidualnie.

 

Jakie dokumenty osobiste trzeba przygotować?

 • Dokumenty osobiste – dowód osobisty lub paszport
 • Umowa przedwstępna
 • Rozdzielność majątkowa – dokument wymagany, gdy kredytobiorcą jest osoba będąca w związku małżeńskim, ale nie na zasadach wspólnoty majątkowej
 • Akt rozwodowy – dokument wymagany w przypadku, gdy kredytobiorca jest rozwodnikiem
 • Wyrok alimentacyjny – dokument potwierdzający wysokość alimentów

 

Lista dokumentów w zależności od nieruchomości

 

Rynek pierwotny – budowa domu, mieszkanie

 • Dokumenty rejestracyjne inwestora zastępczego – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności np. KRS, NIP, REGON, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji
 • Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności, np. akt darowizny, dokument potwierdzający nabycie spadku
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów / budynków / mapa ewidencyjna – dokumenty wymagane w przypadku działek i budynków jednorodzinnych
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy
 • Dziennik budowy
 • Projekt techniczny
 • Kosztorys budowy / przebudowy / wykończenia / adaptacji
 • Księga Wieczysta nieruchomości
 • Wycena nieruchomości – operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Promesa bezciężarowego wydzielenia nieruchomości – dokument wymagany w sytuacji, gdy nieruchomość jest obciążona kredytem inwestorskim

 

Rynek wtórny – dom, mieszkanie, działka

 • Podstawa nabycia nieruchomości – dokument potwierdzający prawo własności obecnych właścicieli np. akt kupna-sprzedaży, akt darowizny, dokument potwierdzający nabycie spadku
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych
 • Zaświadczenie o kredycie – w przypadku gdy kupowana nieruchomość jest zabezpieczeniem hipotecznym, należy poprosić obecnych właścicieli o zaświadczenie o kredycie
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów / budynków / mapa ewidencyjna – dokumenty wymagane w przypadku działek i budynków jednorodzinnych
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Dokument potwierdzający metraż powierzchni użytkowej
 • Wycena nieruchomości – operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Kosztorys budowy / przebudowy / wykończenia / adaptacji
 • Księga Wieczysta nieruchomości

 

Lista dokumentów w zależności od dochodu

 

Działalność gospodarcza

 • Dokumenty rejestracyjne – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, umowa spółki, pełnomocnictwa do reprezentacji
 • PIT / Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi
 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • Opinia bankowa o rachunku firmowym
 • Dokumenty księgowe potwierdzające dochód

 

Umowa o pracę

 • Dokumenty osobiste
 • Zaświadczenie o zarobkach
 • Zaświadczenie o podstawie naliczania składek ZUS
 • PIT / Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego
 • Wyciągi bankowe
 • Umowa o pracę wraz z aneksami
 • Promesa zatrudnienia

 

Umowa zlecenie / Umowa o dzieło

 • Dokumenty osobiste
 • Zaświadczenie o zarobkach
 • Umowy, rachunki, potwierdzenia wpływów
 • Wyciągi bankowe

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

24 września 2019