03 kwietnia 2020

Kredytobiorcy, którzy aktualnie spłacają zobowiązania kredytowe, zastanawiają się, jak radzić sobie z kolejnymi ratami podczas epidemii koronawirusa. UOKiK, ZBP i banki mają rozwiązanie ewentualnych przejściowych problemów finansowych kredytobiorców. To wakacje kredytowe, czyli okresowe zawieszenie spłaty rat kredytowych – w całości lub w części kapitałowej bądź odsetkowej.

 

Związek Banków Polskich (ZBP) wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców i 16 marca 2020 roku przedstawił na konferencji wypracowane wspólnie przez 15 banków rozwiązania. Był to plan obejmujący 8 różnych punktów:

 

 • Ułatwienie w sposób maksymalnie uproszczony przez banki, w zakresie dopuszczalnym przepisami, odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez 3 miesiące i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego czasu spłaty zobowiązania pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

 • Udzielenie przez banki pomocy przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, a zostali dotknięci skutkami pandemii koronawirusa COVID-19 i którym w najbliższym czasie upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Na wniosek klienta finansowanie odnowione zostanie na okres do 6 miesięcy.

 • Podjęcie działań przez banki, które mają firmy leasingowe w swojej grupie kapitałowej w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców – podobnie jak przy odroczeniu spłaty kredytów.

 • Odroczenie spłat należnych od klientów w związku z korzystaniem z faktoringu.

 • Niepobieranie opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

 • Wyrażenie przez banki gotowości do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom-przedsiębiorcom dostępu do krótkoterminowego kredytu, dla ustabilizowania sytuacji finansowej klienta dotkniętego skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

 • Wzięcie udziału przez banki w pracach pozwalających na podniesienie w krótkim czasie maksymalnej kwoty płatności zbliżeniowych do pułapu 100 zł.

 • Podjęcie przez banki wraz z Fundacją Polska Bezgotówkowa działań mających na celu zainstalowanie dodatkowych urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

 

Na czym polega propozycja odroczenia spłaty rat kredytów?

 

 • zawieszenie spłaty części kapitałowej raty przy opłacaniu tylko odsetek z wydłużeniem okresu kredytowania lub bez,

 • zawieszenie spłaty części odsetkowej raty bez wydłużenia okresu spłaty kredytu,

 • zawieszenie spłaty części odsetkowej raty z wydłużeniem okresu kredytowania o miesiące korzystania ze wsparcia,

 • zawieszenie spłaty rat z wydłużeniem okresu kredytowania,

 • zawieszenie spłaty rat bez wydłużenia okresu kredytowania, co spowoduje wzrost później spłacanych rat i ogólnych kosztów kredytu.

 

Jakie kredyty można zawiesić w związku z koronawirusem?

 

 • kredyty firmowe,

 • kredyty gotówkowe,

 • kredyty mieszkaniowe (hipoteczne),

 • kredyty konsolidacyjne.

 

Jakie są warunki udzielenia wakacji kredytowych w czasie epidemii COVID-19?

 

Najczęściej wakacje kredytowe będą udzielane w okresie pandemii tym klientom, którzy uzasadnią swój wniosek złą sytuacją finansową spowodowaną przez COVID-19.

 

Na jaki okres można dokonać odroczenia spłaty kredytu?

 

Zasadniczo banki proponują klientom odroczenie spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, ale są i takie, które zgadzają się na 6 miesięcy. Banki same kształtują okresy, na jakie odroczenie spłaty kredytu jest możliwe.

 

Jakie są koszty zawieszenia spłaty kredytu z powodu koronawirusa?

 

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Związek Banków Polskich oraz propozycjami prezydenta, banki nie powinny pobierać żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, rat kapitałowych lub tylko ich części odsetkowej. Koszty jednak będą generowane za samo zawieszenie spłaty rat. W zależności od tego, czy okres kredytowania ulegnie wydłużeniu, czy niespłacone raty lub ich część zostaną doliczone do kolejnych płatności w tym samym okresie spłaty, kredytobiorca powinien być przygotowany na inne koszty.

 

Kto nie może skorzystać z wakacji kredytowych w związku z epidemią?

 

 • niespłaconego zadłużenia, które jest przeterminowane,

 • kredytów preferencyjnych w ramach programu „Rodzina na Swoim” w okresie obowiązywania dopłat,

 • kredytów mieszkaniowych na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie i w jaki sposób można składać wnioski o wakacje kredytowe?

 

Każdy kredytobiorca, który będzie chciał skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu w swoim banku, będzie musiał skontaktować się z nim zdalnie i złożyć wymagany wniosek. Wnioski najczęściej można pobrać ze strony internetowej banku i wysłać je mailowo lub w systemie online. Wiele banków automatycznie zawiesza spłatę rat kredytowych – całych lub tylko w części – od razu po złożeniu wniosku o wakacje kredytowe.

 

Wnioski można składać w formie zdalnej:

 

 • pocztą elektroniczną,

 • przez bankowość elektroniczną,

 • telefonicznie.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Kto może zawiesić spłatę rat kredytu? - WAKACJE KREDYTOWE a KORONAWIRUS

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00