GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00

Kredyt na budowę domu - na co zwrócić uwagę?

Uzyskanie finansowania na budowę domu różni się od kredytu na zakup gotowej nieruchomości. Wymagane są inne dokumenty, inaczej wygląda procedura uruchamiania, ważny jest sposób rozliczenia się z wykorzystanych środków.

 

Najpierw działka, później kredyt

Pierwszym warunkiem jaki trzeba spełnić jest konieczność posiadania pozwolenia na budowę. Bank będzie oczekiwał zgłoszenia budowy we właściwym urzędzie lub prawomocnego pozwolenia na budowę - nie wystarczy posiadanie projektu budowlanego. Skutkiem wymogów jest konieczność rozdzielenia dwóch czynności - zakupu działki budowlanej i wnioskowania o kredyt na budowę domu. Należy zakupić działkę,  postarać się o odpowiednie pozwolenia na budowę i po załatwieniu tych formalności można ubiegać się o kredyt na budowę. Nieliczne instytucje pozwalają na połączenie (zakup działki, budowa domu) jednym kredytem.

Jakie dokumenty potrzebujemy?

Ubiegając się o kredyt hipoteczny na budowę domu w pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek i udowodnić, że działka na której chcemy rozpocząć budowę jest naszą własnością.  W tym celu wystarczy przedstawić odpis Księgi Wieczystej oraz akt notarialny potwierdzający sposób nabycia. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie pozwolenia na budowę domu. Jeżeli nabyliśmy działkę z pozwoleniem na budowę wydane na poprzedniego właściciela, konieczne będzie przepisanie pozwolenia na siebie. Po przeprowadzeniu tych formalności możemy ubiegać się kredyt na budowę domu. Wymagany jest także wypis z rejestru gruntów i wyrys.

Kosztorys

Ważnym dokumentem, które składamy wraz z wnioskiem kredytowym jest kosztorys budowy. Na odpowiednim formularzu bankowym musimy określić,  jakie koszty planujemy ponieść i co chcemy wybudować. Warto poświęcić czas na poprawne wypełnienie druku, gdyż od jego zawartości zależy jaką kwotę kredytu na budowę bank nam przyzna i na jakich zasadach kredyt będzie uruchamiany. Ważne, aby rzetelnie oszacować koszty, ponieważ bank będzie weryfikował ile planujemy przeznaczyć na przeprowadzenie poszczególnych etapów prac budowlanych. Gdy koszty będą niskie może się okazać, że nie będziemy w stanie przeprowadzić odpowiednich etapów i bank nie będzie chciał uruchomić kolejnych transz.  Warunkiem do uruchomienia pozostałej części kredytu na budowę domu jest rozliczenie z poprzedniego etapu budowlanego.

Jeżeli zadeklarowane w kosztorysie koszty będą zbyt niskie, bank odmówi udzielenia kredytu lub będzie domagał się zaciągnięcia wyższej kwoty. Banki zakładają minimalne koszty wybudowania 1 metra kwadratowego budynku na poziomie 2200-2800. Wybudowanie domu o powierzchni 130 metrów kwadratowych, to koszt od 286 tys. do 364 tys. i takie środki kredytobiorca musi posiadać.

Rozliczenie transz

Kredyt na budowę wypłacany jest w transzach. Bank nie wypłaci kolejnej transzy, jeśli nie udokumentujemy wykorzystania poprzednich środków. Sposób weryfikacji jest zróżnicowany. Banki wymagają przedstawienia dokumentacji fotograficznej, która potwierdza przebieg prac budowlanych lub faktur za zakupione materiały w wysokości min. 60% kwoty uruchomionej transzy. Większość banków stosuje inspekcję, oznacza to, że osoba upoważniona lub pracownik banku osobiście sprawdza postęp prac budowlanych. Po zweryfikowaniu z harmonogramem wykorzystania środków, uruchamiana jest pozostała część kredytu na budowę. Ważne, aby wypłaconą kwotę wydawać zgodnie z planem.

Ile możemy budować?

Gdy finansujemy budowę domu kredytem to w ciągu 2 lat od uruchomienia kredytu hipotecznego wszystkie prace budowlane muszą zostać zakończone. Niedopuszczalne jest wykorzystanie środków na inne cele.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

06 maja 2019