13 sierpnia 2019

Jeżeli nie jesteś zawodowym inwestorem, to z kredytem hipotecznym najprawdopodobniej spotkasz się raz, góra dwa razy w życiu. Zrozumiałe więc, że możesz nie znać najważniejszych pojęć.

 

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi (w tym przypadku bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązania. Kredyt hipoteczny powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa po tym, jak zostanie spłacona hipoteka. Właściciel nieruchomości może nią rozporządzać, ale kredyt hipoteczny umożliwia bankowi dochodzenie swoich praw, bez względu na to, czyją jest własnością.

 

Jak powstaje kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny powstaje zazwyczaj jako umowa, którą trzeba wpisać do księgi wieczystej nieruchomości, aby była ważna. Umowa powinna zostać spisana w formie:

  • aktu notarialnego (w przypadku, gdy wierzycielem zostaje inna osoba fizyczna lub prawna),
  • pisemnej (w przypadku, gdy wierzycielem zostaje bank lub SKOK).

 

Kto odpowiada za ustanowienie kredytu hipotecznego?

Za ustanowienie kredytu hipotecznego odpowiada sąd. Podczas zakupu nieruchomości zostaje sporządzony akt notarialny, następnie składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej. Ważne, aby po spłacie zadłużenia wykreślić zastaw hipoteczny, ciążący na nieruchomości.

 

Rodzaje kredytu hipotecznego

  • umowna – powstała na podstawie spisanej umowy i wpisu do księgi wieczystej,
  • przymusowa – powstała z wniosku osoby, która dysponuje wyrokiem,
  • łączna - umowna – powstała na podstawie spisanej umowy, na której powstaje hipoteka łącznie na kilku nieruchomościach.

 

Co znajduje się we wniosku o kredyt hipoteczny?

  • rodzaj kredytu hipotecznego,
  • wysokość kredytu hipotecznego,
  • wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego,
  • czas spłaty kredytu hipotecznego,
  • powód, dla którego jest ustanawiana.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Kredyt hipoteczny - pojęcia, które warto znać

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00