09 września 2020

Co dzieje się z kredytem po rozwodzie? Jak banki patrzą na kwestie długów rozstających się osób? Co robić, gdy ma się kredyt gotówkowy, hipoteczny lub raty?

 

ROZWÓD A KREDYT GOTÓWKOWY

 

Czy mąż odpowiada za długi żony po rozwodzie, a żona za długi męża? To zależy. Kredyt gotówkowy można zaciągnąć wspólnie (i otrzymać większą kwotę oraz lepsze warunki) lub w pojedynkę, bez zgody współmałżonka.

 

 • Jeśli dług był zaciągnięty wspólnie

 

Odpowiedzialność za wspólne pożyczki zawsze będzie rozłożona na obie osoby, chyba że jedna z osób zdecyduje się na procedurę przejęcia długu.

 

 • Jeśli ktoś podejmie osobiste zobowiązanie kredytowe

 

Drugi małżonek nie będzie pociągany do odpowiedzialności za spłatę, nawet jeśli nie została sporządzona intercyza. Nie ma znaczenia, czy pożyczka została wzięta bez zgody żony lub męża, liczy się czy na dokumencie widnieje jedno nazwisko kredytobiorcy, czy dwa.

 

Wyjątkiem od zasady może być zaciągnięcie kredytu w ramach zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, tj.:

 

 • zakupu jedzenia i ubrań,
 • uiszczenia opłat mieszkaniowych i rachunków za media,
 • zapłat za naprawę urządzeń domowych,
 • opłacenia wydatków związanych z wychowaniem dzieci,
 • wydatków na ochronę zdrowia.

 

W takich przypadkach (udokumentowane rachunkami) sąd może przychylić się do tego, by za długi odpowiedzialni wspólnie.

 

ROZWÓD A KREDYT HIPOTECZNY

 

Dla banku rozwód nie oznacza zmian w umowie kredytowej. Rozstający się małżonkowie wciąż są zobowiązani do opłacania rat na takich samych zasadach jak do tej pory. Mają status dłużników solidarnych, co oznacza, że bank może żądać spłaty kredytu od każdego z nich. W praktyce, gdy pierwszy małżonek nie wniesie stosownych opłat, bank automatycznie zwróci się do drugiego. Dla banku nie ma znaczenia, która z osób wpłaci pieniądze. Jeśli stosowana należność zostanie uregulowana, drugi kredytobiorca zostanie zwolniony z opłat.

 

Kwestie kredytu mieszkaniowego najlepiej jest załatwić poprzez przejęcie hipoteki przez osobę wyznaczoną sądownie do spłaty. Zawsze można też sprzedać albo wynająć obciążony hipoteką mieszkanie lub dom, by z pomocą uzyskanych środków spłacić kredyt.

 

 • Wynajem nieruchomości

 

Gdy spłata kredytu poprzez sprzedaż nieruchomości wymaga dołożenia zbyt dużej kwoty, można zdecydować się na wynajęcie domu lub mieszkania, a pieniądze od lokatorów przeznaczyć na opłacenie comiesięcznych rat hipoteki. Wynajmować można do końca kredytu lub tylko do czasu, gdy sprzedaż stanie się opłacalna. Takie postępowanie wymaga jednak zgodnej decyzji rozwodzących się małżonków.

 

 • Sprzedaż nieruchomości

 

Sprzedaż domu lub mieszkania wspólnie kupionego za pieniądze z kredytu jest jednym z najprostszych rozwiązań podczas rozwodu. Uzyskane w ten sposób środki można przekazać na spłatę zadłużenia, a ewentualne nadwyżki podzielić między sobą.

 

Przed zaplanowaniem sprzedaży warto upewnić się:

 

 1. czy uzyskane pieniądze pokryją cały dług,
 2. czy dochód z nieruchomości pokryje dodatkowe koszty bankowe za przedwczesną.

 

 • Przejęcie hipoteki przez jednego z byłych małżonków

 

Rozwodzący się małżonkowie mogą skorzystać z instytucji przejęcia długu na mocy art. 519 i następnych Kodeksu Cywilnego. Jedno z nich może wziąć na siebie całą spłatę. Taka decyzja wiąże się z wzajemnym rozliczeniem w ramach podziału majątku lub roszczenia o zapłatę (gdy podział majątku został już dokonany).

 

By procedura przejęcia długu została wdrożona, wymagana jest:

 

 1. odpowiednia zdolność kredytowa osoby, która przejmuje dług – jeśli jest niewystarczająca, można skorzystać z poręczenia bliskiej osoby, włączenia do kredytu nowego partnera życiowego lub wpisu do hipoteki innej nieruchomości. Drugi z małżonków może częściowo nadpłacić kredyt, by mieścił się w zdolności kredytowej tego, który chce go przejąć,
 2. zgoda obojga kredytobiorców – zgodę musi wyrazić nie tylko osoba przejmująca zobowiązanie, ale i jej były małżonek,
 3. zgoda banku – jeśli nie zostanie udzielona, warto spytać jakie inne rozwiązanie bank sugeruje w danej sytuacji.

 

Po otrzymaniu wszystkich zgód i sprawdzeniu zdolności kredytowej bank wypisze stosowny aneks do umowy kredytowej. Od tej pory tylko jedno z nich będzie zobowiązane do spłat.

 

Co jeśli osoba zobowiązana przez sąd do spłaty hipoteki uchyla się od spłat?

 

Jeśli niemożliwa jest sprzedaż, wynajem lub przejęcie hipoteki, pozostaje liczyć na uczciwość małżonka, którego sąd wyznaczył do spłaty zobowiązań. Jeśli jednak nie będzie on uiszczać rat, bank prawdopodobnie upomni się o długi u drugiego kredytobiorcy. Zmuszony do zapłaty poszkodowany nie jest jednak całkiem na straconej pozycji. Może domagać się zwrotu kosztów od dawnego małżonka na drodze sądowej.

 

ROZWÓD A RATY ZA SPRZĘT LUB SAMOCHÓD

 

Po rozwodzie między żoną i mężem powstaje rozdzielność majątkowa, w wyniku której (o ile nie było intercyzy) obojgu z nich należy się połowa każdej rzeczy, którą kupili wspólnie (po ślubie). Pojazdy i sprzęty można rozdzielić:

 

 • Decydując się na orzeczenie sądowe

 

Jeśli eksmałżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, mogą wstąpić na drogę sądową. Sąd rozdzieli majątek, w tym przedmioty obciążone kredytem. Jednak nie może tego zrobić z długami.

 

Z perspektywy banku, nawet gdy jednemu małżonkowi przypadnie obciążony kredytem samochód, drugi nie przestaje być traktowany jak dłużnik. Z tego wniosek, że nie opłaca się zrzekać rzeczy zakupionych na kredyt na rzecz współmałżonka. Straci się prawo do sprzętu lub pojazdu, a pozostawi obowiązek kredytowy.

 

 • Zawierając umowę cywilnoprawną

 

Umowa cywilnoprawna zawierana jest, gdy między małżonkami jest zgoda na podział majątku i są oni w stanie uzgodnić, co komu przypada. Przy okazji strony mogą dogadać się, co do spłaty sprzętów, które rozdzieliły między siebie (osoba, która zabiera telewizor, opłaca raty).

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

 

KREDYT a ROZWÓD

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00