19 listopada 2019

Nie da się w jednym zdaniu odpowiedzieć na pytanie, po jakim czasie przedawnia się dług, ponieważ jest to zależne od rodzaju zadłużenia. Jakie są terminy przedawnienia dla różnych długów? Co musi, a co nie może się stać, aby przedawnienie stało się faktem?

 

Czym jest przedawnienie długów?

Przedawnienie długu nie oznacza, że dług znika. Zadłużenie istnieje, ale nie można zażądać jego spłaty. Jeśli wierzyciel po pewnym czasie nie wnosi roszczeń o spłatę długu, to przestaje być ważny. W ten sposób chronieni są konsumenci. Jeśli minie okres przedawnienia, wierzyciel nie ma prawnej możliwości wyegzekwowania zwrotu długu.

 

Po jakim czasie przedawnia się dług?

 

Mandat za jazdę bez biletu – 1 rok

Roszczenie związane z Pocztą Polską (m.in. z tytułu zaginionej przesyłki) – 1 rok

 

Roszczenia za usługi telekomunikacyjne – 2 lata

Debet na koncie bankowym – 2 lata

Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży – 2 lata

Roszczenia z tytułu dokonanej dostawy – 2 lata

Roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata

Roszczenia z tytułu nieopłaconej faktury – 2 lata

 

Roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata

Niespłacona karta kredytowa – 3 lata

Roszczenia z tytułu kredytu – 3 lata

Roszczenia z tytułu pożyczki – 3 lata

Roszczenie z tytułu działalności – 3 lata

Roszczenia z tytułu czynszu – 3 lata

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej – 3 lata

Mandat wystawiony przez policje – 3 lata

 

Dług spadkowy – 6 lat

Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – 6 lat

 

Jak liczyć bieg przedawnienia?

Większość długów rozpoczyna bieg przedawnienia od daty, w której dług powinien być spłacony, ale nie zostało to zrobione. Jeśli bieg został przerwany, to rozpoczynamy nowe odliczanie od momentu, w którym do tego przerywającego działania doszło. Przedawnienie długu wchodzi w życie wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym minął wyznaczony okres. Oznacza to, że nawet jeśli nasze ustawowe 2, 3 czy 6 lat minęło w styczniu danego roku, to przedawnienie nastąpi dopiero za kilkanaście miesięcy.

 

Czy przedawnienie długów uratuje osoby zadłużone?

W każdym momencie wierzyciel ma prawo przerwać bieg przedawnienia i może zrobić to w bardzo łatwy sposób (rozpoczynając mediację). Wobec tego nie powinniśmy zdawać się na szczęście i liczyć, że problem sam się rozwiąże, ponieważ jest to bardzo mało prawdopodobne. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest aktywne działanie na rzecz zmniejszenia i chociaż częściowego spłacenia swoich długów.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Kiedy przedawnia się dług?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00