20 sierpnia 2019

Podstawowym kosztem związanym z nabyciem mieszkania z rynku wtórnego jest cena nieruchomości. Nie jest to jedyny wydatek, jaki towarzyszy przy jego nabyciu.

 

Taksa notarialna + VAT

Zakup mieszkania to transakcja związana z przeniesieniem prawa własności. Czynność wymaga sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza. Taksa notarialna jest zależna od wartości przedmiotu czynności notarialnej.  W sytuacji nabycia mieszkania taksa notarialna będzie liczona w następujący sposób:

 • do 3000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000,
 • powyżej 10 000 zł do 30.000 zł - 310 PLN + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł,
 • powyżej 30.000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7500 zł.

 

Koszt wypisów aktu notarialnego + VAT

Notariusz, oprócz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, pobiera wynagrodzenie za sporządzenie wypisów aktu notarialnego. Zazwyczaj są to co najmniej 3 - 4 wypisy aktu notarialnego (dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym dokonywane będą wpisy do księgi wieczystej, dla kupującego mieszkanie).

Maksymalna stawka to 6 zł za każdą rozpoczętą stronę + VAT (23%).

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Po stronie nabywającej nieruchomość ciąży odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek jest naliczany w wysokości 2% od wartości nieruchomości.

Podatek PCC, naliczony przez notariusza, jest w całości odprowadzany do Skarbu Państwa.

W przypadku, gdy nabycie nieruchomości jest finansowane z kredytu hipotecznego, notariusz naliczy podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł od ustanowienia hipoteki na rzecz banku.

 

Opłaty sądowe – wpisy w księdze wieczystej

 • 60 zł – opłata sądowa za założenie księgi wieczystej (gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej),
 • 200 zł – opłata sądowa za wpis hipoteki,
 • 200 zł – opłata sądowa za wpis prawa własności,
 • 60 zł – opłata sądowa za wpis służebności (w przypadku jej występowania).

 

Przykładowe wyliczenie dodatkowych kosztów przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego

 

Cena sprzedaży: 300 000 zł

 • 985 zł – taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza),
 • 226,55 zł – 23% VAT od taksy notarialnej,
 • 6 000 zł – podatek od PCC,
 • 120 zł – opłata notarialna za 4 wypisy z aktu notarialnego, każdy po 5 stron,
 • 27,60 zł – 23% VAT od opłaty notarialnej za sporządzenie wypisów,
 • 200 zł – opłata sądowa za wpis prawa własności,
 • 200 zł – opłata sądowa za wpis hipoteki,
 • 19 zł – podatek od PCC od ustanowienia hipoteki na rzecz banku.

Razem do zapłaty: 7 778,15 zł
 

Jeśli zaskoczyła Cię suma wydatków zawsze możesz skorzystać z dodatkowego finansowania na nieplanowane okoliczności.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Jakie dodatkowe koszty trzeba ponieść przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00