06 maja 2019

Wymóg wniesienia 20% wkładu własnego dla wielu może być barierą nie do pokonania w ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Wbrew opiniom 10% środków własnych pozwoli na zaciągniecie kredytu, chociaż będzie droższy niż ten z większym wkładem własnym.

 

Zgodnie z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego kwota udzielonego kredytu hipotecznego nie może być wyższa niż 80% wartości nieruchomości. Oznacza to konieczność wniesienia przez kredytobiorcę minimum 20% własnych środków. Jednak regulacje Rekomendacji S pozwalają na udzielenie kredytu w wysokości do 90%, czyli z 10%  wkładem własnym pod warunkiem skorzystania z określonych zabezpieczeń. Brakującą kwotę wkładu własnego można zabezpieczyć na niektórych instrumentach finansowych lub ubezpieczyć. Warto pamiętać, że bank może, ale nie musi korzystać z dodatkowych zabezpieczeń. Oznacza to, że nie ma obowiązku udzielania kredytu z 10% wkładem własnym. Od polityki każdej z instytucji zależy maksymalna kwota udzielonego kredytu hipotecznego. Analizy ofert bankowych wykazują, że większość banków jest skłonna udzielić kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca posiada tylko 10% własnych środków.

10% z ubezpieczeniem

Uzyskanie kredytu z 10% wkładem własnym możliwe jest pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Przepisy dopuszczają zabezpieczenie brakującej kwoty poprzez zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa, zabezpieczenie na środkach zgromadzonych przez kredytobiorcę na IKZE - Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego lub IKE - Indywidualnym Koncie Emerytalnym, a także poprzez  blokadę środków na rachunku kredytobiorcy. W praktyce większość banków udzielających kredyty z 10% wkładem własnym posiłkuje się tylko ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Czyli nadwyżkę kredytu hipotecznego określone w Rekomendacji S maksimum na poziomie 80% należy ubezpieczyć. Przykład: Posiadamy tylko 15% wkładu własnego, zaciągamy kredyt na 85% wartości, 5% będzie podlegało ubezpieczeniu.

Ile to kosztuje?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wymagane jest aż do czasu, gdy kwota aktualnego zadłużenia nie spadnie poniżej 80% wartości mieszkania. Kredyt z 10% wkładem własnym, udzielony na 25 lat, poziom zadłużenia poniżej 80% zostanie osiągnięty po około 5 latach spłaty kredytu hipotecznego i przez ten czas konieczne jest ubezpieczenie. Część banków podnosi w tym okresie oprocentowanie o 0,2 - 0,6 p.p., co powoduje wzrost raty o około 10 - 30 złotych na każde 100 tysięcy zadłużenia. Gdy saldo zadłużenia osiągnie poziom 80% lub mniejszy, wówczas znika wymóg ubezpieczania wkładu własnego. W niektórych bankach kredytobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia brakującej kwoty. Całość składki ubezpieczeniowej pokrywa bank. Możemy przypuszczać, że część tych kosztów jest ukryta w podwyższonej marży kredytu. W tym przypadku spadek zadłużenia poniżej poziomu 80% nie spowoduje obniżenia marży. Trzeba pamiętać, że jeśli w umowie kredytowej nie ma rozdzielnia kosztów ubezpieczenia, to nie możemy liczyć na obniżenie marży po kilku latach spłaty. Aktualnie cztery banki pobierają dodatkową składkę ubezpieczeniową przez okres kilku lat, aż saldo zadłużenia nie spadnie poniżej 80% wartości nieruchomości. W pozostałych instytucjach koszt składki ubezpieczeniowej formalnie pokrywa bank.

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Jaki wkład własny jest wymagany?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00