27 czerwca 2019

Wbrew przekonaniu, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny. Droga formalności jaką muszą przejść przedsiębiorcy nie jest łatwa, a wręcz zniechęcająca. Przedstawiamy podpowiedzi.

 

W jaki sposób bank wylicza zdolność kredytową?

 

Wyliczenie zdolności kredytowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą wymaga przeprowadzenia skrupulatnej analizy kondycji finansowej firmy. Dokumenty finansowe najlepiej obrazują sytuację. Na ich podstawie eksperci wyliczają średni dochód netto osiągany przez potencjalnego kredytobiorcę, a w następnej kolejności zdolność kredytową. Bank zwraca uwagę, aby dochody były stabilne. Nie można wykazywać strat w prowadzonej działalności, w żadnym z analizowanych okresów. Dodatkowo pracownicy banku dokładnie weryfikują rachunek bankowy przedsiębiorcy. Ważne, aby osiągać wpływy na podobnym poziomie. Zbyt duże wahania mogą spowodować wydanie negatywnej decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego.

 

Formy prowadzonej działalności

 

Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na różnych zasadach tj. książki przychodów i rozchodów, ryczałtu lub karty podatkowej. Ustalenie zdolności kredytowej w każdym z tych przypadków odbywa się na innych zasadach.

 

Najłatwiej uzyskać kredyt na książce przychodów i rozchodów. Bank bierze pod uwagę średnią dochodu netto za ostatnie 12 lub 24 miesięcy, od wykazywanych przychodów odejmuje wykazane koszty i wynik jest dochodem brutto. Pomniejszone o składki ZUS i zapłacony podatek jest dochodem netto.

 

W przypadku karty podatkowej wnioskodawca nie musi ewidencjonować sprzedaży ani składać PIT. Może dokładnie określić ilość osiąganych zarobków. Wysokość stawki podatkowej ustala Urząd Skarbowy. Bank chcąc ustalić miesięczny dochód, stosuje zasadę wielokrotności w zakresie 5 – 8.

 

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku ryczałtu. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca uiszcza podatek w wielkości ustalonego procentu od przychodów. Bank ustala dochód netto na poziomie 15% - 40% uzyskanych przychodów. Dochód jest mniejszy niż rzeczywiście osiągany przez przedsiębiorcę.

 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

 

Dochód musi być uzyskiwany przez minimum 12 miesięcy. Kilka banków wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 24 miesiące. W przypadku prowadzenia działalności na rzecz byłego pracodawcy okres może wynosić 6 miesięcy, w tej samej branży na podobnym stanowisku 6 – 9 miesięcy. Należy przedstawić dokumenty; szczegółowe KPiR, umowy o współpracę, świadectwa pracy, kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie wpływów faktur.

 

Strata księgowa

 

Jeśli przedsiębiorstwo wykazało stratę, oznacza to brak możliwości uzyskania kredytu hipotecznego. Strata to brak zdolności regulowania przyszłych zobowiązań. Wyjątkiem jest strata wynikająca z początkowych nakładów inwestycyjnych lub odpisów amortyzacyjnych. Nie każdy bank akceptuje taką sytuację. Jeśli dochód jest stabilny oraz w ostatnim rozliczonym miesiącu został wykazany, a strata pojawiła się w pojedynczych miesiącach, bank może odmówić przyznania kredytu hipotecznego. Argumentuje to obawą o prawidłową płynność spłaty kredytu. Jest kilka banków, które nie chcę szczegółowej książki przychodów i rozchodów. Straty finansowe za poszczególne miesiące nie będą miały wpływu na uzyskanie kredytu, co ma sens, jeżeli na koniec roku na PIT został wykazany dochód.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej

 

Zawieszenie działalności bank traktuje jako zamknięcie. Po odwieszeniu należy prowadzić ją przez minimalny okres. Wyjątki mogę stanowić działalności sezonowe. Należy udowodnić, że nie jest to pierwsze zawieszenie, dochód jest stabilny, a sezonowość wynika z rodzaju branży.

 

Zadłużenia wobec US i ZUS

 

Bank wymaga dostarczenia zaświadczeń o niezaleganiu z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy posiadający zadłużenia w US i ZUS nie uzyskają pozytywnej decyzji kredytowej. Ważne, aby na bieżąco spłacać zobowiązania. Płacenie po terminie może skutkować negatywną decyzją banku.

 

Ryzykowne PKD

 

Zdarza się, że bank odrzuca wniosek przedsiębiorcy ze względu na branżę jaką wykonuje, czyli PKD. Są to właściciele firm działających w branży finansowej, pożyczkowej, transportowej, meblarskiej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej oraz gastronomicznej. Statystycznie przedstawiciele tych branż moją problemy z płynnością finansową. Uzyskanie kredytu dla tych przedsiębiorców nie jest niemożliwe, może być jednak trudniejsze.

 

Chcąc uzyskać kredyt hipoteczny konieczne jest dostarczenie szeregu dokumentów, m.in.:

 

  1. Dokumenty rejestracyjne CEiDG,
  2. Wyciągi bankowe z rachunku firmowego,
  3. KPiR podsumowanie za rok bieżący i ubiegły oraz szczegółowe za rok bieżący,
  4. Potwierdzenia opłat podatku dochodowego za poprzedni oraz bieżący rok,
  5. Rozliczenie PIT za rok ubiegły,
  6. Zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS,
  7. Druki bankowe.

 

Pamiętajmy, że to podstawowa lista dokumentów. Analitycy zapoznając się z sytuacją finansową firmy i ustalają jakie dokumenty będą im jeszcze potrzebne do rzetelnej oceny przedsiębiorcy.

 

Z przedstawionych informacji wynika, że samodzielne uzyskanie kredytu hipotecznego przez przedsiębiorcę jest trudne. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów, którzy przedstawią szczegółowe informacje, dostosowane do indywidualnej sytuacji finansowej firmy.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Działalność gospodarcza, a kredyt hipoteczny

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00