28 czerwca 2021

Prawo stanowi, że rozporządzać możemy tylko tymi nieruchomościami, które są naszą własnością. Co zatem dzieje się z mieszkaniami komunalnymi, spółdzielczymi i zakładowymi?

𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗼𝘄𝗲


Mieszkanie zakładowe można odziedziczyć po zmarłym tylko wtedy, gdy ten był jego właścicielem, czyli kiedy przed śmiercią dokonał wykupu lokalu zakładowego. Nieruchomość odziedziczą najbliżsi lub osoby wskazane w testamencie. Jeśli jednak zmarły nie miał prawa własności to najbliżsi: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, osoba przysposabiająca albo przez lokatora przysposobiona czy osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym (np. partnerka czy partner) nadal mogą je najmować lub – jeśli właściciel mieszkania zakładowego to umożliwi – je wykupić.

 

𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗻𝗲


W przypadku, gdy osoba zajmująca mieszkanie komunalne umiera, nieruchomość należy do gminy, która je udostępniała. Nie ma zatem możliwości przekazania tego typu lokalu w spadku. Rodzina zmarłego może jednak starać się o zachowanie prawa do zamieszkania w drodze najmu. Aby mogła nastąpić kontynuacja umowy najmu należy spełnić określone warunki.

Najemcą mieszkania komunalnego może zostać:

  • małżonek lub dzieci osoby zmarłej,

  • osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych od zmarłego,

  • osoby, które pozostawały we wspólnym pożyciu ze zmarłym najemcą.


Uprawnieni muszą mieszkać w tym lokalu z najemcą w chwili jego śmierci. W tym przypadku niewystarczający okaże się np. meldunek w określonym mieszkaniu komunalnym, jeśli dana osoba na co dzień żyje gdzie indziej. Gminy zwykle badają tego rodzaju okoliczności, przeprowadzając np. wywiad środowiskowy.

𝗦𝗽𝗼́ł𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗰𝘇𝗲 𝘄ł𝗮𝘀𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗼𝘄𝗲 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗼 𝗱𝗼 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹𝘂 𝗺𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗹𝗻𝗲𝗴𝗼


Osoba, która ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może wynająć mieszkanie lub oddać je do bezpłatnego korzystania. Gdyby jednak chciała zmienić przeznaczenie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy, musi uzyskać zgodę spółdzielni. Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania można sprzedać, darować, zapisać w testamencie lub obciążyć hipoteką. W przypadku upadłości lub likwidacji spółdzielni, przekształca się w odrębne prawo własności.

 

𝗠𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘀𝗽𝗼́ł𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗰𝘇𝗲 𝗹𝗼𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀𝗸𝗶𝗲


Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Gdy umiera jeden z małżonków, którym wspólnie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo to nie wygasa, z mocy prawa przejmuje je w całości ten małżonek, który pozostał przy życiu. Jest to szczególny rodzaj następstwa prawnego. Odrębną kwestią związaną ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu jest wkład mieszkaniowy. On podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Czy każde mieszkanie można przekazać w spadku?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00