04 lutego 2020

Konieczność dodatkowo spłacenia długów naszych rodziców byłaby wielkim wyzwaniem finansowym, z którym zdecydowanie nie chcielibyśmy się zmagać. Jeśli sami jesteśmy rodzicami, również nie chcemy finansowo obciążać naszych dzieci, czy w trakcie życia, czy po śmierci.

 

Czy dzieci są odpowiedzialne za długi rodziców?

 

Małżonkowie solidarnie odpowiadają za wszelkie długi, nawet jeśli w teorii dotyczą one jednego z nich. Wyjątkiem jest rozdzielność majątkową. W takim przypadku każdy odpowiada za swoje zadłużenia. Jak to działa, kiedy chodzi o dzieci i długi po rodzicach?

 

Sam fakt bycia czyimś dzieckiem nie czyni nas automatycznie odpowiedzialnym za jego zobowiązania finansowe. Od reguły są jednak wyjątki. Długi rodziców mogą stać się naszą odpowiedzialnością w następujących przypadkach:

 

  • przyjęliśmy spadek po rodzicach,

  • poręczyliśmy rodzicom kredyt lub pożyczkę,

  • nieświadomie przyjęliśmy od rodziców coś, co obciążone jest zadłużeniem.

 

Spadek przyjęty w całości – co z długami rodziców?

 

Przyjęcie spadku w całości oznacza, że akceptujemy zarówno wszystkie ruchomości, nieruchomości czy środki finansowe zawarte w spadku, ale też wszystkie długi.

Jeśli odziedziczyliśmy 500 złotych, a także długi w wysokości 50 000 złotych, to winni jesteśmy spłacić odziedziczone zobowiązanie w całości. Dokładnie tak samo jest w sytuacji, w której dziedziczymy więcej, niż wynosi dług – czyli na przykład otrzymujemy 50 000 złotych, a musimy spłacić 500 złotych.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a długi rodziców

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, w której długi po rodzicach przekraczają wartość tego, co w ramach spadku otrzymamy.

Przyjmując spadek w ten sposób jesteśmy odpowiedzialni za długi po rodzicach tylko do wysokości, jaką jesteśmy w stanie pokryć z odziedziczonego spadku.

Oznacza to, że jeśli odziedziczymy 500 złotych i będziemy mieli do zapłaty 50 000 złotych, to zobowiązani będziemy przekazać wierzycielowi jedynie 500 złotych. Czyli całość spadku, ale przy tym nie poniesiemy żadnego uszczerbku na naszym własnym majątku.

Z kolei jeśli odziedziczymy 50 000 złotych i dług w wysokości 500 złotych, to co prawda musimy go spłacić, ale 49 500 złotych pozostaje do naszej dyspozycji.

Jeśli w ramach spadku nie odziedziczymy nic wartościowego (nieruchomości, gotówki, przedmiotów), a jedynie długi rodziców, to nie będziemy musieli ponosić żadnych kosztów.

 

Dziedziczenia można zrzec się za życia rodziców

 

Istnieje możliwość zrzeczenia się dziedziczenia jeszcze podczas życia osób, których majątek mielibyśmy odziedziczyć. Wystarczy w tym celu stworzyć dokument poświadczony notarialnie.

Załóżmy, że nasi rodzice są skrajnie zadłużeni i nie ma większych szans, aby udało się ten dług zlikwidować. Nie mają żadnego majątku lub i tak zostałby on pochłonięty przez dług w razie przyjęcia długu z dobrodziejstwem inwentarza.

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia rodziców sprawi, że po ich śmierci w czasie żałoby nie będziemy musieli dodatkowo zajmować się uporządkowaniem spraw związanych z dziedziczeniem.

 

Poręczenie kredytu lub pożyczki

 

Jeśli wierzyciel nie będzie w stanie wyegzekwować spłaty zadłużenia od innych kredytobiorców lub pożyczkobiorców, zwróci się do nas. W przypadku śmierci pozostałych uczestników pożyczki lub kredytu nie znika on, a przechodzi na poręczyciela. Warto zastanowić się, zanim zgodzimy się zostać poręczycielem. Długi po rodzicach będą naszą odpowiedzialnością – niezależnie od sytuacji spadkowej. Spłacić długi rodziców będziemy musieli nie dlatego, że jesteśmy ich dziećmi, a dlatego, że zdecydowaliśmy się na poręczenie zobowiązań.

 

Co z kredytem lub pożyczką po śmierci rodziców?

 

W przeciągu 6 miesięcy od uzyskania informacji o śmierci osoby, której majątek możemy odziedziczyć, możemy podjąć decyzję co chcemy z rzeczonym spadkiem zrobić. Możemy go przyjąć w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza oraz spadek odrzucić.

Odrzucony spadek przechodzi na następną osobę w linii dziedziczenia. Oznacza to, że jeśli jesteśmy jedynakiem lub nasze rodzeństwo zrzekło się spadku, to nasze dzieci mogą mieć do niego prawo. W związku z tym warto zadbać, aby zrzec się spadku również w ich imieniu.

Co stanie się, jeśli w ciągu 6 miesięcy nie podejmiemy decyzji i nie powiadomimy o tym stosownych organów? Dług zostanie automatycznie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Nieświadome przyjęcie darowizny obciążonej długiem

 

Załóżmy, że otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie. Nie wiemy, że przejęty przez nas wraz z nieruchomością sprzęt elektroniczny lub inny przedmiot, w którego posiadanie weszliśmy był zabezpieczeniem spłaty zadłużenia naszych rodziców. Co zrobić w takiej sytuacji? Komornik ma prawo skonfiskować obciążone długiem mienie, mimo faktu, że obecnie należy do nas. Tracimy jedynie to, to otrzymaliśmy od rodziców i było obciążone długiem – nasz własny majątek nie może zostać naruszony.

 

Podsumowanie

 

Prawo obecnie chroni dzieci dłużników. Z zasady nie są one odpowiedzialne własnym majątkiem za długi rodziców, nawet jeśli staną się ich spadkobiercami. Wszystko dzięki możliwości przyjęcia długu z dobrodziejstwem inwentarza, które odbywa się obecnie automatycznie w przypadku milczenia potencjalnego spadkobiercy.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00