11 maja 2020

Kiedy porusza się tematykę oprocentowania kredytów hipotecznych, nie można nie wspomnieć o stawkach WIBOR i LIBOR, które mają bezpośredni wpływ na okresowe zmiany oprocentowania, tym samym na wysokość części odsetkowej raty kredytu.

 

WIBOR

 

Oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielanych w złotówkach oparte jest o wskaźnik WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offer Rate). To referencyjna wysokość oprocentowania, po jakiej banki w Polsce udzielają sobie nawzajem pożyczek. Stawka WIBOR zmienia się codziennie, jednak dla uproszczenia stosuje się:


• WIBOR 1M – w ujęciu 1 miesiąca,
• WIBOR 3M – w ujęciu 3 miesięcy,
• WIBOR 6M – w ujęciu 6 miesięcy.

 

Dzienny wskaźnik wyznacza się jako średnią arytmetyczną oprocentowania, jakie codziennie podają największe polskie banki uczestniczące w panelu WIBOR. Wskaźnik okresowy (tzw. stawka bazowa) jest średnią arytmetyczną z danego okresu poprzedzającego podpisanie umowy.

 

Przykład:

 

WIBOR 3M to uśredniona wartość wskaźnika z trzech miesięcy poprzedzających podpisanie umowy kredytowej. Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie jest wyliczane w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M, to korekta wysokości raty odsetkowej będzie następować co trzy miesiące.

 

W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej stosuje się stawki 3-miesięczne (3M) i 6-miesięczne (6M).

 

LIBOR

 

Odpowiednikiem WIBOR-u dla walut innych niż złotówka jest wskaźnik LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate), czyli referencyjna stopa oprocentowania, po jakiej pieniądze pożyczają sobie nawzajem banki za granicą. LIBOR jest stosowany do wyznaczania oprocentowania kredytów hipotecznych w zagranicznych walutach, takich jak frank szwajcarski (CHF), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) jen japoński (JPY) oraz euro (EUR). W przypadku euro zamiennie używa się również określenia EURIBOR.

 

Chociaż w Polsce od pewnego czasu kredyty walutowe dostępne są wyłącznie dla klientów mających przychody w danej walucie, wskaźnik ten nadal jest istotny dla osób, które zaciągnęły swoje zobowiązanie wcześniej, gdyż decyduje o wysokości raty odsetkowej kredytów w CHF i EUR. Dzienny LIBOR, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej oprocentowania deklarowanego przez banki uczestniczące w londyńskim panelu międzybankowym. Stawki okresowe są ustalane jako średnia dziennych stawek z danego okresu poprzedzającego podpisanie umowy.

 

Do najczęściej stosowanych wskaźników oprocentowania hipotecznych kredytów walutowych należy LIBOR 3M. W związku z tym co trzy miesiące kredytobiorca musi liczyć się z możliwą zmianą wysokości raty odsetkowej.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Co to jest LIBOR i WIBOR?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00