07 sierpnia 2019

Leasing – umowa cywilnoprawna, która zawierana jest pomiędzy dwoma stronami. Forma dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości, bez jednoczesnej potrzeby kupowania. Tymczasowo przekazywane podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej, która deklaruje uiszczać regularne opłaty. Właścicielem użyczonego środka trwałego lub nieruchomości pozostaje strona udzielająca leasing. Pojęcie leasingu reguluje art. 709 Kodeksu Cywilnego.

 

Zawierając umowę leasingu, warto zwrócić uwagę na wymienione poniżej parametry oraz ich zakres.

 • Wartość środka trwałego lub nieruchomości,
 • Wysokość raty leasingu,
 • Termin spłaty,
 • Warunki wykupu leasingowanego środka trwałego lub nieruchomości,
 • Wysokość opłat karnych np. opóźnienia w spłacie rat,
 • Ubezpieczenie (cena, zakres),
 • Procedury w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu,
 • Wymienione zabezpieczenia umowy leasingu.

 

Rodzaje leasingu

 

Leasing finansowy – istotą takiej formy leasingu jest przekazanie nabytej przez leasingodawcę rzeczy pod długotrwałą dzierżawę. Opiera się to na uiszczaniu regularnych opłat przez konsumenta w zamian za wynajmowany na określony czas towar. Celem opłat jest pokrycie wartości zakupionego przez leasingodawcę towaru. Podatek VAT płaci się za okres, na jaki zostaje wydzierżawiony przedmiot leasingu. Zasady funkcjonowania leasingów finansowych reguluje Kodeks Cywilny.

 

Leasing operacyjny – w przeciwieństwie do leasingu finansowego, istotą leasingu operacyjnego nie jest pobieranie opłat za dzierżawienie danego towaru w celu pokrycia jego wartości. Koszty ponosi się za stosunkowo krótki okres użytkowania, a sam przedmiot leasingu udzielany jest z perspektywą zwrotu leasingodawcy po upłynięciu czasu umowy. Zasady funkcjonowania tego leasingu nie są regulowane przez Kodeks Cywilny, lecz przez przepisy określające podobnego rodzaju umowy – np. umowy najmu.

 

Leasing zwrotny – z leasingu zwrotnego skorzystać może np. firma, która w danym momencie nie posiada wystarczających środków finansowych. Za towar wymienny można wtedy potraktować tzw. środki trwałe firmy, które może wymienić z firmą leasingową na gotówkę. Leasing zwrotny ma zatem rolę wsparcia finansowego dla danego przedsiębiorstwa.

 

Na czym polega leasing samochodowy?

 

Osoba zainteresowana leasingiem udaje się do salonu, wybiera model samochodu, po czym zawiera umowę leasingu. Na podstawie umowy zobowiązuje się do uiszczania rat leasingowych, w zamian za możliwość korzystania z wybranego przez siebie samochodu. W zależności od rodzaju leasingu, po zakończeniu umowy można skorzystać z opcji wykupu samochodu z wysokim lub niskim wkładem. Wysoki wykup polega na tym, że rata leasingowa odpowiada utracie wartości samochodu w czasie obowiązywania umowy. Cena przy wykupie samochodu jest mniej więcej równa cenie po kilku latach jego użytkowania. Natomiast niski wykup polega na tym, że raty leasingowe zostają wyliczona tak, aby spłacenie samochodu nastąpiło podczas trwania umowy. Wykupu można dokonać za 1% wartości pojazdu.

 

Wady i zalety leasingu samochodowego

 

Wady leasingu samochodowego:

 • W razie upadłości firmy, samochód przechodzi na wierzycieli,
 • Wyższe ceny samochodów,
 • Koszty naprawy za samochód ponosi leasingobiorca, chyba że nie jest on odpowiedzialny za wadę,
 • Zaleganie z ratami może skutkować rozwiązaniem umowy.

 

Zalety leasingu samochodowego:

 • Prosty sposób zawarcia umowy,
 • Leasing nie obniża zdolności kredytowej, ponieważ nie jest zobowiązaniem finansowym,
 • Przedsiębiorcy mogą odliczyć podatek VAT,
 • W przypadku leasingu zwrotnego możliwe jest uwolnienie pieniędzy w środek trwały,
 • Nie wymaga własnego kapitału.

 

Ile kosztuje leasing?

 

Leasing jest obecnie jednym z najtańszych sposobów finansowania inwestycji, pod warunkiem, że wiadomo gdzie się zwrócić.

 

 • Wpłata początkowa może wynieść od 0% do 45%, jednak najczęściej przedsiębiorcy decydują się na wariant 10% - 20% wartości finansowanego środka trwałego.
 • Ubezpieczenie
 1. W przypadku maszyn i urządzeń ubezpieczenie może być doliczane do rat miesięcznych lub płatne za cały okres finansowania z góry,
 2. W przypadku pojazdów pakiet AC/OC firmy leasingowe umożliwiają doliczenie kosztu ubezpieczenia do miesięcznych rat. Nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ ubezpieczenie staje się droższe o 23% VAT. 
 •  Rejestracja – Czynności dokonuje leasingodawca, ale kosztem obciąża leasingobiorcę (z doliczoną opłatą manipulacyjną). Koszt wynosi 300 - 400 zł.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do umowy leasingowej?

 

 • Dowód osobisty
 • Wypełniony wniosek
 • PIT, KPiR, CIT, itp.

 

Jak długo trwają formalności?

 

Decyzja o przyznaniu leasingu wydawana jest w ciągu kilku godzin od złożenia wniosku, a formalności zajmują nie więcej niż 2-5 dni.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Co to jest leasing? - Rodzaje leasingu

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00