17 maja 2021

Konta osobiste, inaczej ROR, pozwalają nam na wykonywanie operacji bankowych i swobodne decydowanie o przepływach pieniędzy. Konta techniczne z kolei pełnią ważną rolę dla rachunkowości samego banku, który może ewidencjonować i archiwizować istotne dane dot. świadczonych klientowi usług.

Konto techniczne to rachunek, który służy wyłącznie do obsługi konkretnego produktu finansowego - kredytu, karty przedpłaconej lub lokaty. Jego funkcja sprowadzająca się do takich operacji bankowych jak: przelewy wewnętrzne i zewnętrzne oraz dostęp do salda i historii transakcji. Najczęściej takie konto jest bezpłatne, ale dla pewności warto zapytać o to pracownika banku, w którym jest ono dla nas zakładane.

Rachunek techniczny w banku może służyć do:

 

  • zakładania bądź zrywania lokat bankowych – zastępuje rachunek osobisty Klienta, na który ten będzie mógł wpłacić pieniądze, które następnie zostaną przelane na lokatę. Po zakończeniu lokaty bank przeleje pieniądze na konto techniczne do niej przypisane. Dopiero z tego rachunku klient może przelać pieniądze na swoje konto osobiste. Bez względu czy jest to przelew wewnętrzny czy zewnętrzny właściciel konta ma dostęp jedynie do pieniędzy pochodzących z lokaty.

 

  • zaciągania kredytów – konto techniczne będzie służyło do spłaty danego zobowiązania. Kredytobiorca otrzymuje numer konta, na które przelewa pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu. Dopiero z tego rachunku bank pobiera środki na spłatę kredytu. Rachunek techniczny może być stosowany do spłaty kredytów hipotecznych, gotówkowych, kart kredytowych itp.

 

  • zasilania kart prepaid (przedpłaconych) – karta przedpłacona to typ karty, w której transakcje są autoryzowane do wysokości salda zgromadzonego właśnie na rachunku technicznym. Posiadacz wpłaca na konto techniczne określoną sumę pieniędzy, którą może później wykorzystać przy pomocy karty.

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Co to jest konto techniczne?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00